TİCARET SİCİL HİZMETLERİMİZ


  • Tüm tescil işlemleri, tescile gelmeden önce, MERSİS (Merkezi Sicil Sistemi) üzerinden yapılmaktadır.
  • MERSİS’ten tescil başvurusu yapabilmek için şirket müdürüne ait e-imza ile veya MERSİS hesabi ile giriş için kullanıcı adı alınarak giriş yapılması gerekmektedir.
  • Müdürlüğümüze her tescil işlem başvurusu; Şirket Müdürü tarafından veya şirket müdürünün vereceği “ticaret sicil tescil işlemlerini yapmaya” yetkili olduğunu içeren vekaletname ile vekaleten yapılabilecektir.
  • Türk Ticaret Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden tescili isteme süresi 15 gündür.
  • Tescili gerektiren şirket genel kurulu veya müdürler kurulu kararlarının 15 gün süre içerisinde tescil edilmesi gerektiği, süreyi aşması halinde karar tarihinin yenilenmesi gerekmektedir.
  • MERSİS ilgili tüm sorular Mersis Müşteri Hizmetlerine ait 4448482 nolu telefondan öğrenilebilir.