GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Sayfalar

GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize gönderilen “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” konulu yazılarda;

Ticaret Bakanlığı tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük işlemlerinden kaynaklanan vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar web sayfasından ulaşılabilen “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı bildirilmiştir. Anılan web sayfasındaki işlemlere “e-devlet şifresi” veya BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak erişim mümkün bulunmaktadır.

Yazıda devamla; söz konusu sorgulama sistemi ile, Ticaret Bakanlığı BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgileri vergi numarası bazında sorgulanabilmekteyken,

Konu ile ilgili yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;

  • Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanı sıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi ile
  • Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi yönünde teknik düzenleme yapıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.