ODA TARİHÇESİ

Kuşadası'nda da Ticaret Odasının kuruluşu,Türkiye'de ki benzer ilklerinin tarihi ile ayni zamana rastlamaktadır. Biz daha 1880 yılında Kuşadası'nda Ziraat ve Ticaret Cemiyetinin var olduğunu biliyoruz. Reis Hasan Tahsin Bey,azalar Mehmet Salim Efendi, İbrahim Ağa ve Yorgi Ağa idi. 1884'de Ziraat ve Ticaret Cemiyeti'nin Reis'i Ali Bey, azaları; Ali Efendi, Süleyman Ağa, Yenako Efendi, Menolaki Efendi, Arakel Efendi idi. 1899 yılında mevcut cemiyetin Ziraat ve Ticaret Odası adını aldığını Aydın İli Salname'lerinden öğrenmekteyiz. Bu dönemde Reis Hasan Bey (Mütemayiz) ,azalar; Hacı İbrahim Ağa, Yenako Efendi, Yorgaki Efendiidi.1901 Reis Mustafa Efendi, azalar; Hasan Efendi, Hüsnü Efendi, Kazım Efendi, Estelyo Efendi idi. Genellikle Ticaret ve Ziraat Odası başkanı ziraat ile uğraşan Müslüman Türklerden, azaları ise ticaret ile aktif olarak uğraşan Rum ve Yahudilerden ve seçilmekte idi. Bu durum ülke genelinde olduğu gibi Kuşadası'nda da ticaretin ağırlıklı olarak Yahudi ve Rumlar tarafından yapıldığı, ziraatın ise Müslüman Türklerin tekelinde olduğunun göstergesi idi.

Kurtuluş savaşından sonra ticaret ile uğraşan Rum, Ermeni ve Yahudilerin bölgeyi terk etmesi üzerine, pek çok kurum gibi Kuşadası Ticaret Odası da kapandı.

Ülkemizde Cumhuriyet döneminde Ticaret odalarının örgütsel gelişimi 25 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayii Odaları yasası ile yeniden sağlanmıştır. Bu yeni düzenleme sonrasında 1926 yılında Kuşadası Ticaret Odası yeniden faaliyete geçti.

1929 yılında Ege bölgesinde 51 Ticaret Odası ve 6 Borsa mevcuttu. Bu odalardan 11'i İzmir'de, 10'u Manisa'da, 9'u Balıkesir'de, 7'si Denizli'de, 6'sı Aydın'da, 3'ü Kütahya'da, 1'i Burdur'da faaliyet gösteriyordu.

Kuşadası Ticaret Odası temsilcileri Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bölgelerinde yapılan tüm toplantılara katılarak yöre iktisadi hayatının gelişmesine katkı sağlamışlardır. 1929 yılında İzmir'de yapılan Bölgenin Ticari ve iktisadi durumunun değerlendirildiği toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Ahmet Hamdi Bey başkanlığında katılan Kuşadası Ticaret Odası heyetinin vermiş olduğu rapordan, Kuşadası'nın o günlerdeki iktisadi durumu hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

25 Mayıs 1929 günü toplanan İzmir Bölgesi Ticaret odaları toplantısında, bir dönem ilkokullarımızda kutlanmakta olan "Yerli Malı"kullanılmasını teklif eden heyetin içinde bir Kuşadalı hemşehrimiz Ticaret Odası başkanı Ahmet Hamdi Bey'in de olması bizi gururlandırmaktadır.

1929 yılında Ticaret Odası'nın 5 sınıfta topladığı üyelerinin sayısı 115'tir. 1926 yılında kurulan Ticaret Odası'nda toplam 115 üye mevcut idi. Bu üyelerin bağlı olduğu dereceler ise şöyle idi:

Üye SınıflarıÜye Sayısı
1. Sınıf:5 Üye
2. Sınıf:14 üye
3. Sınıf:15 üye
4. Sınıf:74 üye
5. Sınıf:0 üye
İdare Heyeti7 üye
TOPLAM115 üye

Kesin olarak tespit edilememekle birlikte muhtemelen üye sayısının azlığı nedeniyle 1932 yılında Kuşadası Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odasına bağlı Ticaret Ajanlığına dönüştürülmüştür.

Kuşadası'nın 1957 yılında Aydın iline bağlanması ile Ticaret Ajanlığı kapatılmış ve kayıtlı üyeler ile ilgili belgelerde Aydın Ticaret Odasına devredilmiştir. 1974 yılında Söke'de Ticaret Odasının kurulması ile, Kuşadası tüccarları bu odaya bağlanmıştır.

Kuşadası'nın turizme yönelik artan ticari potansiyeli dolayısıyla Ticaret Odası Kurulması çalışmalarına 1990'lı yılların başında yeniden başlanarak, önce Kaymakam Şemsettin ULUSOY zamanında ön çalışmalar yapılmıştır. Ancak netice alınamamış ve daha sonra Kuşadası Belediye Başkanı Merhum Lütfi SUYOLCU'nun gayretleri, Kuşadası Otelciler Derneği (KOMPLİD) yönetiminin desteği ile 706 kayıtlı üye adına Süleyman KORAŞ Haziran 1992'de ve A.Mustafa Oğuzkaan birbirlerinden habersiz ayrı ayrıSanayii ve Ticaret Bakanlığı'na odanın kurulması için müracaat etmiştir ve Temmuz 1992'de iki kişiye ayrı ayrı oda kurma izni verilmiştir. Zamanın Kaymakamı İsmail Üstüner meslek komitelerini belirleme grubunu Süleyman Koraş başkanlığında oluşturmuş ve Ekim-Kasım 1992'de yapılan seçimlerle Meclis Başkanlığına Ali Aclan HEKİMOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ali ERGÜLseçilmiştir.


KUŞADASI TİCARET ODASI İLK MECLİS ÜYELERİ

 • Meclis Başkanı: A. Aclan Hekimoğlu
 • Meclis Başkan Vekili: Ahmet KİREÇ
 • Yönetim Kurulu Başkanı: Ali ERGÜL
 • Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Mehmet GÜLER
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Süleyman KORAŞ
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Oğuz KABAÇAM
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Ali Mesut TUNCA
 • Meclis Üyesi: Tevfik BAĞCI
 • Meclis Üyesi: Demir ÜNSAL
 • Meclis Üyesi: Vecdi ŞERİFOĞLU
 • Meclis Üyesi: Sinan EREN
 • Meclis Üyesi: Erdem ÖZKAYIMOĞLU
 • Meclis Üyesi: Mehmet KAHRAMAN
 • Meclis Üyesi: Abdullah SARIDEDEOĞLU
 • Meclis Üyesi: A Mustafa OĞUZKAAN
 • Meclis Üyesi: Nazım GEDİK

ÖNCEKİ DÖNEMLER MECLİS BAŞKANLARI

 • Ali Aclan HEKİMOĞLU: 1992 - 1993
 • Mehmet GÜLER: 1993 - 1999
 • Ahmet KİREÇ: 1999 - 2003
 • Mehmet Akal İMRE: 2003 - 2005
 • Mehmet Oğuz KABAÇAM: 2005 - 2009 / 2009 - 2013
 • Mahmut ÖZTAŞ: 2013 - 2018
 • Ahmet Miraç ŞENGEL: 2018 - 2020
 • Tolga ERDEM: 2020 - 2021
 • Bülent İLBAHAR:2021 - 2022 / 2022...

ÖNCEKİ DÖNEMLER YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI

 • Ali ERGÜL: 1992 - 1993
 • Süleyman KORAŞ: 1993 - 1994
 • Ali ERGÜL: 1994 - 1999 / 1999 - 2005
 • Serdar AKDOĞAN: 2005-2009 / 2009-2013 / 2013-2018 / 2018-2022 / 2022...