TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ FORUMU

Sayfalar

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN İŞ FORUMU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza iletilen yazıda,

Türk-Kırgız Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı münasebetiyle 9 Şubat 2024 Cuma günü öğleden önce Birliğimiz ve DEİK işbirliğinde Ankara'da Türkiye-Kırgızistan İş Forumu düzenleneceği bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Akylbek Japarov'un teşrifleri ile Birliğimiz merkezinde (TOBB İkiz Kuleler) gerçekleştirilmesi planlanan söz konusu İş Forumuna, kamu kurum ve kuruluşları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı öngörülmekte olup, iş forumunda iki ülke arasındaki iş ve yatırım imkânlarının değerlendirilmesi beklenmektedir.

İş forumu programı ve Kırgız tarafı katılımcı listesi bilahare iletilecektir. Bahse konu etkinliğe katılmak isteyen firma ve kurum temsilcilerinin https://anket.tobb.org.tr/#/anket/turk-kirgiz-is-forumu bağlantıda yer alan kayıt formunu 7 Şubat 2024 saat 13:00'e kadar doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

TOBB: Kaan Gaffaroğlu, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

Tel.: 0312 218 22 20

E-posta: kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr

DEİK: Tuğba Bal Bahar, İş Konseyleri Koordinatörü

E-posta: tbal@deik.org.tr

Tel.: 0212 339 50 55

Bilgilerinize sunarız.