IRAK’TA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA

Sayfalar

IRAK’TA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıya atfen ekte sunulan tabloda yer alan ürünlerin Irak'a ithalatı kapsamında yürürlüğe giren ilave gümrük vergisi oranlarına ilişkin bilgi verilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliği ile (bagdat@ticaret.gov.tr) iletişime geçilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Duyurulur.

İlave Gümrük Vergisi Uygulanan Ürünler İlişkin Tablo için tıklayınız.