DİJİTAL İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA ÇALIŞTAYI

Sayfalar

DİJİTAL İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA ÇALIŞTAYI

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan ilgili yazıya atfen, Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından 23-25 Şubat 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Dijital İşyerlerinde Çalışan Verimliliğini Artırma" konulu çalıştayın düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

İngilizce dilinde yapılacak olan söz konusu çalıştay hakkında bilgi, program ve başvuru formu (biodata-form) ekte sunulmakta olup, katılmak isteyen adayların başvuru formunu eksiksiz doldurarak 28 Ocak 2021 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na (gozde.bosnali@sanayi.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ülkemizin AVT koordinasyon çalışmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olup, AVT faaliyetleri ve düzenlenen etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere https://sanayi.gov.tr/merkez-birimi/92d9c73bddbb/asya-verimlilik-teskilati adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek için tıklayınız.