IPARD II 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Sayfalar

IPARD II 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 16 Ağustos 2023 tarihinde IPARD II 13.Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. On Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında ” 101-Tarımsalİşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirlerinden başvurular kabul edilecektir. Destek oranı, destek bütçesi ve başvuru tarihleri ile ilgili bilgiler yazı ekindeki ilan metninde detaylı olarak belirtilmektedir. Söz konusu çağrının toplam destek bütçesi 20 Milyon Avro’ dur ve çağrı 42 İl’ de uygulanacaktır.

13.Başvuru Çağrı dönemi kapsamında desteklenecek olan sektörler aşağıda özetlenmiştir:

101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

*Süt Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığı işletmeleri,

*Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler: Büyükbaş ve küçükbaş besi işletmeleri,

*Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler: Kaz, hindi, mevcut ve faal broyler işletmeleri,

*Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler: Mevcut ve faal yumurta tavukçuluğu işletmeleri,

103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Kapsamında;

*Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Süt toplama merkezleri, Süt işleme tesisleri, Peynir altı suyu işleme tesisleri,

*Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Kırmızı et kesimhaneleri, parçalama tesisleri, mevcut ve faal et işleme tesisleri,

*Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Mevcut ve faal olmak üzere kanatlı kesimhanesi, parçalama tesisi, et işleme tesisleri,

*Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Su ürünleri işleme ve/veya balık yağı üretim tesisleri,

*Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: Soğuk hava depoları ile işleme ve paketleme tesisleri desteklenmektedir.

Yukarıda belirtilen sektörlerdeki yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olan uygun harcamalar; makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olup, inşaat işleri bu çağrı döneminde destek kapsamında değildir.

Uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan ilimizin azami derecede faydalanabilmesi için, çağrı ilanında belirtilen hususların etkin bir şekilde tüm ilimizde duyurulabilmesi önemlidir.

“IPARD II 13. Başvuru Çağrı İlanı” metnine www.tkdk.gov.tr adresinden ve aşağıdaki “ek” ten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

EK için tıklayınız