YENİ HİZMET İHRACATI DESTEK PROGRAM PAKETİ

Sayfalar

YENİ HİZMET İHRACATI DESTEK PROGRAM PAKETİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen Odamıza gönderilen yazıda özetle ;

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı bünyesinde 2021 yılının Temmuz ayında, münhasıran hizmet ticareti konusunda yetkili "Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün kurulmasını müteakip Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet ihracatına yönelik olarak 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan devlet yardımı programları; hizmet sektörlerindeki ulusal ve uluslararası gelişmeler, sektörel talepler, geçmiş dönem uygulama tecrübeleri ve ülkemizin hizmet ihracatı hedefleri doğrultusunda gözden geçirildiği ve güncel gelişmelere uyum sağlayan, kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir Hizmet İhracatı Destek Program Paketi oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, 3'ü yeni, 1'i değişiklik şeklinde toplam 4 Karardan oluşan bu kapsamlı Paket ile tüm hizmet sunum yöntemlerini içeren bir tanımlamanın yanı sıra ülkemiz hizmet ihracatını yeni bir yaklaşımla daha da ileri aşamalara taşıyacak bir destek sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu çerçevede ;

* 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar,

* 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar

* 5449 sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar,

20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak hizmet ihracatçılarımızın yararlanmasına sunulmuştur.

Söz konusu değişiklikler kapsamında, küresel gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Marka/TURQUALITY® Destek Programları için yeni destek unsurları oluşturulmuş ve uygulamada etkinlik sağlayacak tedbirlere yer verilmiştir. Bahsi geçen Destek Program Paketini oluşturan Kararlar ile söz konusu Kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Genelgelere, destek başvuru belgelerine, formlarına ve sektörel bazlı özet destek tablolarına, Ticaret Bakanlığının internet sayfasının "https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati" adresinden ulaşılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.