KOOPERATİFÇİLİK VE E-TİCARET WEBİNAR PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Sayfalar

KOOPERATİFÇİLİK VE E-TİCARET WEBİNAR PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısına atfen T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan “Kooperatifçilik ve E-Ticaret Webinar Programı” konulu yazıda;

ülkemizde kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak; toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirmek ve dünyadaki kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri ülkemizin ekonomik sosyal yapısına uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amaçlar göz önünde bulundurularak kooperatifçilik ve e-ticaret alanında online eğitim gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu eğitim programı için Aydın ve Muğla illeri belirlenmiş olup, 9-10 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimin zoom linki ve ayrıntılı program bilgisi için tıklayınız.