TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 422 VE MADDE 617 GEREĞİNCE TESCİLE TABİ HUSUSLARIN TUTANAK ALTINA ALINMASI HAKKINDA

Sayfalar

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 422 VE MADDE 617 GEREĞİNCE TESCİLE TABİ HUSUSLARIN TUTANAK ALTINA ALINMASI HAKKINDA

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU GENEL KURUL VI - Tutanak MADDE 422- (1)

Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir.

MADDESİ GEREĞİNCE WEB SİTEMİZDE LİMİTED ŞİRKETLERDE TESCİL VE İLAN EDİLMEK ÜZERE GETİRİLECEK EVRAKLAR İLE İLGİLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GÜNCELLEME YAPILMIŞTIR.

01/05/2022 TARİHİNDEN ÖNCE GENEL KURUL KARARI ŞEKLİNDE ALINMIŞ OLAN KARARLAR TESCİL VE İLAN EDİLECEKTİR. ANCAK 01/05/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN WEB SİTEMİZDE ÖRNEKLERİ YER ALAN TUTANAK ŞEKLİNDE KARARLAR ALINMASI HUSUSU ÖNEMLE BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

NOT: Limited Şirketlerde toplantılara Bakanlık Temsilcisi katılmak zorunda değildir.