ÇALIŞMA RUHSATI UKOME KARARLARI HAKKINDA

Sayfalar

ÇALIŞMA RUHSATI UKOME KARARLARI HAKKINDA

T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından alınan yazıda; 10.11.2023 Tarihinde düzenlenen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu toplantısında P plaka çalışma ruhsatı sahibi üyelerimizi ilgilendiren kararlar alındığı bildirilmiştir.

İlgili yazıda;

2023/5-26 sayılı kararın (b) bendi ile P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Karar’a “GEÇİCİ MADDE 3-(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 14.09.2021 tarihli 57704 sayılı yazısı kapsamında düzenlenen SRC 1/SRC 2 türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na başvuran işleticiler için bu kararın 11. Maddesi 2. Fıkrası /a) bendinde yer alan yaş sınırlaması Mesleki Yeterlilik Belgesi süresinin bitimine kadar aranmaz. Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından uygulamanın devamına yönelik düzenleme yapılması durumunda yeni düzenlemenin kapsamı ve süresi dahilinde işlem yapılmaya devam edilir. Okul servis araçlarında “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.” Şeklinde geçici madde eklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar resmi internet sayfamız https//aydin.bel.tr/yönetmelikler adresinde yayınlanmıştır.

2023/5-30 sayılı kararda “24.10.2018 tarih ve 2018 /5-2 sayılı UKOME Kurul Kararı ile yürürlüğe giren P Plaka Tahsisli ve Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın “hat kullanım çalışma ruhsatı” başlıklı 10. Maddesi 1. Fıkrası (a) bendinde yer alan “Üst üste 2 yıl çalışma ruhsatlarına vize yaptırmayan işletenlerin ruhsatlarının iptali, taşımacılık haklarının sonlandırılması ve ticari plaka haklarının trafik tescilinden silinmesi UKOME Kuruluna önerilir. Önerinin UKOME Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu çalışma ruhsatları iptal edilir, ticari plakaları trafik tescilinden silinir. “ hükmü doğrultusunda 31.10.2021 tarihine kadar geçerli çalışma ruhsatlarını aldıktan sonra birbirine müteakip olarak 31.10.2022 tarihine kadar 1. Yıl, 31.10.2023 tarihine kadar 2. Yıl vize işlemlerini yaptırmadığı tespit edilen taşımacılara işlemlerini tamamlamaları için 31.05.2024 tarihi mesai bitimine kadar süre verilmesine, toplantıya katılan üyelerin Oy Birliği ile karar verilmiştir.” Şeklinde karar alınmıştır. Denilmektedir.

İlgili Üyelerimize duyurulur.