UZLAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞVURU EVRAKLARI

Sayfalar

UZLAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞVURU EVRAKLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda;

Ülkemizde, fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için başından beri en önemli katılımcı ve destekleyici olan TOBB fikri mülkiyet hakları açısından doğrudan ilgili üst kuruluştur. Birliğimiz, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 41’inci maddesi kapsamında Meslek Birlikleri tarafından açıklanan tarifeler ve ortak tarifeler üzerinde uzlaşma sağlanamaması ve sözleşme yapılamaması halinde müzakere edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görüşü ile oluşturulan Uzlaşma Komisyonu’nun toplanması için başvuru hakkına sahiptir.

MESAM, MSG, FİYAB, RATEM, MÜ-YAP-MÜYORBİR hazırladıkları tarifelerini Birliğimize göndermiştir. Birliğimiz, bu tarifelerin müzakeresi amacıyla gerek kendi Kanunundan aldığı genel temsil yetkisi ve 5846 sayılı Kanun uyarınca, Ekim 2019 sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Uzlaştırma Komisyonu kurulması için başvuruda bulanacaktır. Bu nedenle takdir ve karar, Kurumunuzla üyelerinize ait olmak üzere, bu tarifelerin müzakeresi için oluşturulacak Uzlaştırma Komisyonuna TOBB aracılığıyla başvurmak isteyen üyelerinizin;

5846 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi ile Eser, İcra, Yapım ve Yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 4. Maddesinde yer alan tanım uyarınca, TOBB adına bağlayıcı nitelikte düzenlenmiş, birer örneği ekli iki ayrı Yetki Belgesini, yetki sınırlarını ve talep edilen indirim oranını gösterir şekilde boşlukları doldurmak ve eklerini iliştirmek suretiyle, TOBB’a hitaben örneği ekli iki nüsha dilekçeyle birlikte asıl olarak 28 Ekim 2019 tarihine kadar Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Denilmektedir.

Bu belgelerin, 28 Ekim 2019 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ulaşması halinde Ekim 2019 ayı sonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gerekli başvuru yapılacağı belirtilmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK: Uzlaştırma Komisyonu Başvuru Evrakları