ÇEVREYE İLİŞKİN BEYANLAR İÇEREN REKLAMLAR HAKKINDA

Sayfalar

ÇEVREYE İLİŞKİN BEYANLAR İÇEREN REKLAMLAR HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığının -Birliğe iletilen yazısında; çevreye ilişkin beyan ve görseller içeren ticari reklam ve ticari uygulamalarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve ekte yer alan Kılavuz hükümlerine uyulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Çevreye İlişkin Beyanlar İçeren Reklamlar Hakkında Kılavuz için tıklayınız.