AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BAŞLADI

Sayfalar

AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BAŞLADI

Sayın Üyemiz,

Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin 2020 yılı 1. Taksit tutarları ile Ödenmemiş olan 2019 – 2018 – 2017 – 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 28 ŞUBAT 2021 tarihine kadar Ek‘te sunulan dilekçe ile bizzat Odamıza gelerek ve/veya Üyelik Sisteminden Online olarak yapılandırma müracaatlarını ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyelerimizin borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (İlk taksit tarihi : 31/ MART /2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye yapacağı başvurusunda kendi belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir. Başvuru, Odamıza aşağıda örneği bulunan dilekçe ile gelerek yapılabileceği gibi, info@kuto.org.tr adresine de gönderilebilir. Ayrıca 01/12/2020 tarihinden itibaren TOBB Üyelik Sistemi (https://ebelge.tobb.org.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

KUŞADASI TİCARET ODASI

Ek: Başvuru Dilekçesi