TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayfalar

TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sicil tasdiknamesi, iflas konkordato belgesi ve merkez nakli belgesi talepleri MERSİS üzerinden online başvuru yapılması halinde de karşılanabilecektir.