01.07.2022 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEMELER

Sayfalar

01.07.2022 TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEMELER

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 28.02.2022 tarihli, 178983 sayılı yazıda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında alınan geçici tedbirlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca alınan 21.02.2021 tarih ve 54434 sayılı Bakanlık Oluru ile 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hususu bildirilmiştir.

01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak tedbirlere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.