TEK PAZAR PROGRAMI- GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS (JUNIOR CALL) TEKLİF ÇAĞRISI ve EĞİTİMİ HK.

Sayfalar

TEK PAZAR PROGRAMI- GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS (JUNIOR CALL) TEKLİF ÇAĞRISI ve EĞİTİMİ HK.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan alınan, KOSGEB tarafından açılan Tek Pazar Programı- Genç Girişimciler İçin Erasmus (Junior Call) Teklif Çağrısı ve Eğitimi konulu yazıda;

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yürütüldüğü belirtilen, "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı – COSME Programı"nın yerini, 31 Mart 2023 tarihinde Brüksel'de Katılım Anlaşması imzalanan ve 12 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilen "Tek Pazar Programı (TPP) - COSME Bileşeni"nin aldığı,

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Tek Pazar Programının ulusal koordinatörü olarak yetkilendirildiği, Ülkemizin programdan yararlanma düzeyinin artırılmasına yönelik olarak, programın tanıtılması, çağrıların duyurulması, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile teknik destek ve eğitim faaliyetleri yürüttüğü,

Bu çerçevede, Tek Pazar Program - COSME Bileşeni kapsamında yayımlanan ve ekte bilgileri yer alan "Genç Girişimciler için Erasmus Çağrısı - Erasmus for Young Entrepreneurs - junior call (SMP-COSME-2024-EYEJR)" proje teklif çağrısına başvuru yapabilecek kurum/kuruluşların çağrı ve başvuru süreci hakkında bilgi almaları için 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde online bir eğitim gerçekleştirileceği,

Söz konusu online eğitime https://forms.gle/y3x98d2EnSabpcXy5 adresinde yer alan kayıt formunu doldurularak katılım sağlayabilecekleri, toplantı linki kayıt formunu dolduran kişilere e-posta aracılığıyla iletileceği hususları belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

EK için tıklayınız