KONAKLAMA TESİSLERİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İŞLEMLERİNDE MÜZİK LİSANSI- GENELGE

Sayfalar

KONAKLAMA TESİSLERİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İŞLEMLERİNDE MÜZİK LİSANSI- GENELGE

Sayın Üyemiz;

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel MüdürlüğüKonaklama Tesislerinin Turizm İşletme Belgesi İşletmelerinde Müzik Lisansı Genelgesi” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK- GENELGE