SANAYİ SİCİL BELGELERİ

Sayfalar

SANAYİ SİCİL BELGELERİ

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen Sanayi Sicil Belgeleri konulu yazıda;

Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibariyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir.

Denilmektedir. Duyurulur.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.