DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONFERANSI

Sayfalar

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONFERANSI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili yazısına atıfta bulunularak, Bakanlığın hakemli bilimsel yayını olan Verimlilik Dergisi'nin Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısının 5 Ocak 2023 tarihinde yayınlandığı bildirilerek; özel sayıda yayımlanan makalelere https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik/issue/75028 linkinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Söz konusu makalelerin ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 30 Mart 2023 Perşembe günü 14:00- 17:30 saatleri arasında, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı’nın çevrimiçi olarak düzenleneceği, https://tubitak-gov.zoom.us/j/98090938612 linkinden konferansa katılım sağlanabileceği bilgisi paylaşılmıştır.

Konferansa ilişkin Afiş ve Konferans Programına ulaşmak için tıklayınız.