İHALELER


İhale, bir işi ya da malı, birçok istekli arasından en uygun koşullarla yapmayı ya da almayı kabul edene verme işlemidir. İhale, yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tesciliyle, notere onay ve tescil öngörülmeyen ihalelerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.

Kamu ihalesi nedir?

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği iş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesidir.

Güncel ihale ilanlarına ulaşmk için tıklayınız.