AB MALİ YARDIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN HİBE İMKANLARI

Sayfalar

AB MALİ YARDIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN HİBE İMKANLARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden Odamıza iletilen yazıda,

AB Mali Yardımları kapsamında sağlanan hibe imkanları ve programlarına ilişkin detaylı bilgilere https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html ve https://ipa.gov.tr/ adreslerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.