AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ

Sayfalar

AĞLARA ÜYELİK DESTEĞİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 2834 sayılı yazıda, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan “Ağlara Üyelik Desteği” ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje konsorsiyumlarına dahil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu desteğe ilişkin detaylı bilgilere https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/aglara-uyelik-destegi-2021-yili-basvuru-takvimi-belli-oldu adresinden erişim sağlanabileceği iletilmiştir.

Duyurulur.