SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLERİN İZİN BELGELERİ HAKKINDA!

Sayfalar

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLERİN İZİN BELGELERİ HAKKINDA!

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05:00’de bitecek olan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” belirlenmiştir.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, daha önce illerimize gönderilen genelge ile açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlar uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Genelgenin “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ekinde yer alan ve denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında; muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin dikkate alınacağı bildirilmiştir. Kısıtlamadan muaf kişilerin belirtilen destekleyici evrakları (personel tarih, saat ve güzergah listesi, denetimler sırasında ibraz etmek için işveren için imza sirküsü, vergi levhası ve çalışanları için SGK hizmet dökümünün yanlarında bulundurulması gerekmektedir) bulundurması zorunlu olup yetkili imzası ve firma kaşesi yapılması önem arz etmektedir.

Bu kurallara uyan ve evrakları tam olan işletme ve kişilerin Kaymakamlıktan belge almasına gerek yoktur.

BUNLARIN DIŞINDA ODAMIZ TARAFINDAN HERHANGİ BİR İZİN BELGESİ VERİLMEMEKTEDİR.