BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Sayfalar

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 (Bugün) Tarihli ve 31506 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İlgili Kanun metni için;
https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2021/06/20210609-1.htm