YETKİ BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

Sayfalar

YETKİ BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

01 Nisan 2018-Pazar günü, 09:00 / 17:00 saatleri arasında yapılacak olan Kuşadası Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinde oy kullanacak Tüzel Kişi (limited şirket, anonim şirket, kooperatif gibi) temsilcileri Ticaret Sicil Müdürlüğünden alacakları yetki belgesi ile oy kullanabileceklerdir.

Yetki belgesi, Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil ve ilzam şeklini gösterir belgedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün mührü ve Ticaret Sicil Müdürünün ıslak imzası olmayan yetki belgeleri geçersizdir. Ticaret Sicilinde tescil edilmiş yetkili hariç, hiçbir şekilde vekaleten oy kullanılamaz.

Müşterek yetkilerde oy kullanacak yetkililerin diğer yetkiliden dilekçe ile muvafakat alması gerektiğinden sıkıntıya sebep olmaması amacı ile Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. Ticaret sicil müdürlüklerince organ seçimlerinin başladığı tarihten önceki doksan gün de dâhil olmak üzere oda ve borsa organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez.

ÜYELERİMİZE DUYURULUR