ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA

Sayfalar

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA VERİLECEK HİBE DESTEĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlerin Desteklenmesi Amacıyla Verilecek Hibe Desteği Programı Uygulama Usul ve Esasları açıklanmıştır. Detaylar ekte yer almaktadır.

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (1. GRUP) için tıklayınız.

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında 3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri (2. GRUP) için tıklayınız.

Destek için başvurular 25 Mayıs’tan itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecektir.

Ek; Uygulama Usul ve Esaslar