KONAKLAMA ÜNİTELERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU HAKKINDA SON YASAL DÜZENLEMELER

Sayfalar

KONAKLAMA ÜNİTELERİNDE KİMLİK BİLDİRME ZORUNLULUĞU HAKKINDA SON YASAL DÜZENLEMELER

22 Kasım 2016 Tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME gereğince güvenlik ile ilgili düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ;

MADDE 4 – 1774 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“BU KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDE SAYILAN ÖZEL VEYA RESMİ HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESİSLERİ TÜM KAYITLARINI BİLGİSAYARDA GÜNÜ GÜNÜNE TUTMAK, GENEL KOLLUK KUVVETLERİNİN BİLGİSAYAR TERMİNALLERİNE BAĞLANARAK MEVCUT BİLGİ, BELGE VE KAYITLARI GENEL KOLLUK KUVVETLERİNE ANLIK OLARAK BİLDİRMEK ZORUNDADIRLAR.

İKİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN GENEL KOLLUK KUVVETLERİNİN TERMİNALLERİNE BAĞLANMAYANLARA ONBİN TÜRK LİRASI, ANLIK VERİ GÖNDERMEYEN VEYA GERÇEĞE AYKIRI KAYIT TUTANLARA BEŞBİN TÜRK LİRASI İDARİ PARA CEZASI, MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE VERİLİR. BU FİİLLERİN TEKRARI HALİNDE İŞLETME RUHSATLARI İPTAL EDİLİR. BU MADDEYE GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE ÖDENİR.

BU KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDE SAYILAN ÖZEL VEYA RESMİ HER TÜRLÜ KONAKLAMA TESİSLERİ, İKİNCİ FIKRADA BELİRTİLEN GENEL KOLLUK KUVVETLERİNİN TERMİNALLERİNE BAĞLANMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BU MADDENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN İKİ AY İÇİNDE TAMAMLAR.

Bu maddenin uygulanması ile görevi gereği bu verileri kullanan kamu personelinin denetimine ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir.”