RUSYA FEDERASYONU ATA KARNESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayfalar

RUSYA FEDERASYONU ATA KARNESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan “Rusya Federasyonu ATA Karnesi İşlemleri” konulu yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan Bakanlığın Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından gönderilen yazıya özetle; 22.10.2021 tarihinde ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen 4. Ortak Gümrük Komitesi Toplantısında gündeme gelen hususlar çerçevesinde Rusya Federasyonu'na geçici ithalat kapsamında gelen sergi fuar eşyası girişinde kullanılan ATA Karnelerinde yapılan tipik hataların belirtildiği;

Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuarlara ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde katılım sağlandığı;

Milli katılımlı fuarlar ile ilgili olarak katılım öncesinde organizatör firma aracılığıyla firmalara ATA Karnesi düzenlenmesi hususunda gerekli bilgi notlarının iletildiği, güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve gerekli koordinasyon sürecinin yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde yürütüldüğü; ancak özellikle bireysel katılımlı fuarlarda muhtelif katılımcı firmalarca Rusya Federasyonu'ndaki güncel uygulamalar ve meri mevzuat kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar bağlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, hatta ATA Karnesi düzenlenmeden yolcu beraberinde fuar eşyası getirilebildiği, Rus Gümrük yetkililerince konunun tespit edilmesinin ise firma mağduriyetine yol açtığı;

Bu itibarla, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmaların, ülkeye girişlerde herhangi bir mağduriyet yaşamalarına meydan verilmemesini teminen keyfiyete yönelik olarak belirli aralıklarla önemle uyarılmalarında, fuar katılımına yönelik hazırlık çalışmalarında muhakkak Müşavirlikleri ile irtibat halinde olmalarında ve https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/rusya-federasyonu/raporlar/musavirlik-raporlari bağlantı adresinde sunulan bilgilendirme raporlarının detaylıca incelemesinde fayda görüldüğü bildirilmiştir.

Yazıda devamla, özellikle Rusya Federasyonuna yönelik düzenlenen ATA Karnelerinin, TOBB tarafından uygulamaya konulan otomasyon sisteminden basımından önce dikkatlice kontrol edilmesi ve varsa hataların düzeltilmesi amacıyla yetkili Odalar ile temasa geçilmesi gerekmektedir. denilmektedir.

İlgili Üyelerimize duyurulur.