İL VE İLÇE GÖÇ KOORDİNASYON KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Sayfalar

İL VE İLÇE GÖÇ KOORDİNASYON KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize (TOBB), göç alanında taşrada yabancılara hizmet sunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar ile koordinasyon sağlanması ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtilen “İl ve İlçe Göç Koordinasyon Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları” hakkında genelge iletilmiştir.

İlgili Genelge için tıklayınız.