KOOPSİS SÜRE UZATIMI HAKKINDA..

Sayfalar

KOOPSİS SÜRE UZATIMI HAKKINDA..

T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden Odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek-5 inci maddesinde Bakanlığımız tarafından tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının, kooperatifçilik hizmetlerine elektronik ortamda eriştiği ve merkezî veri tabanının yönetildiği Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda, kurulumu tamamlanan ve uygulamaya konulan KOOPBİS’e kooperatif ve üst kuruluşları, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesi uyarınca; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini aktarmaya başlamıştır. Ancak gelinen aşamada, 1163 sayılı Kanun uyarınca, kooperatif ve üst kuruluşları tarafından aktarılması öngörülen verilerin tamamının aktarılamadığı, eksiklikler bulunduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kooperatiflere ve kooperatif ortaklarına ait veri giriş ve aktarımlarının tamamlanarak yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla, ilgili Bakanlıkların da talebiyle, 1163 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlüdür. Bu süre Ticaret Bakanlığınca altı aya kadar uzatılabilir.” hükmü uyarınca Bakanlık Makamının 23.10.2023 tarih ve 90234003 sayılı Onayı ile veri giriş ve aktarım süreci 26.10.2023 tarihinden itibaren altı ay daha uzatılmıştır. Denilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.