AFET BÖLGESİNDE EŞYA TAŞIMA TARİFELERİ

Sayfalar

AFET BÖLGESİNDE EŞYA TAŞIMA TARİFELERİ

T.C. Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.02.2023 tarih ve 47268 sayılı Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri konulu ilgi yazısının gönderildiği bildirilmiştir.

Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için ilgi yazıda belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü % 15 esneklik bandında belirlenerek duyurulması, gerekli tedbirlerin alınarak çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu belirtilmektedir.

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi genel Müdürlüğü’nün Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri konulu yazısı için tıklayınız