TEK PAZAR PROGRAMI KAPSAMINDA “DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ BİR EKOSİSTEME GEÇİŞ- TURİZM KOBİ'LERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Sayfalar

TEK PAZAR PROGRAMI KAPSAMINDA “DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DİRENÇLİ BİR EKOSİSTEME GEÇİŞ- TURİZM KOBİ'LERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKLİF ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen ilgili yazıda;

- Tek Pazar Programı kapsamında “Daha Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Ekosisteme Geçiş- Turizm KOBİ'lerinin Güçlendirilmesi – Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem -empowering tourism SMEs (SMP-COSME-2023-TOURSME)” proje teklif çağrısı teklif çağrısına çıkıldığı,

- Bahse konu çağrının son başvuru tarihi 21 Şubat 2024 olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler için tıklayınız.