AB / SCHENGEN BÖLGESİNE KARAYOLUYLA YAPILAN YOLCU TAŞIMALARI HAKKINDA

Sayfalar

AB / SCHENGEN BÖLGESİNE KARAYOLUYLA YAPILAN YOLCU TAŞIMALARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 26.12.2023 tarihli ve 13895 sayılı yazısında; ülkemiz karayolu taşımacılığına yönelik çalışmaların TOBB tarafından takip edildiği belirtilerek; ilgili uluslararası mevzuat hükümleri doğrultusunda, AB/Schengen bölgesine yapılacak yolcu taşımacılığı faaliyetlerini etkileyecek çalışmaların sonuna gelindiği bilgisi paylaşılmıştır.

Bu kapsamda, bahsi geçen çalışmalara ilişkin ekte sunulan duyuru metninde yer alan hususlara riayet edilmesi hususu vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

EK