ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ SÜRESİ UZATILDI

Sayfalar

ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ SÜRESİ UZATILDI

MUAFİYET KAPSAMINDA OLAN VE YOĞUNLUKTAN DOLAYI E-BAŞVURU SİSTEMİ ÜZERİNDEN BELGE ALAMAYANLAR İÇİN SÜRE 7 MAYIS 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00’E KADAR UZATILDI

İçişleriBakanlığı tarafından Çalışma İzinleri Görev Belgeleri genelgesi yayımlandı.

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan;

  • İş yeri sahipleri,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir.

İlgili Genelgenin tamamı için;

https://www.icisleri.gov.tr/calisma-izin-gorev-belgeleri-genelgesi-yayimlandi

Görev Belgesi için tıklayınız