SEÇMEN LİSTELERİNE GİREMEYEN ÜYELERİMİZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sayfalar

SEÇMEN LİSTELERİNE GİREMEYEN ÜYELERİMİZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

01.06.2004 tarihli 25479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği il Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10. Maddesine göre “içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur” denilmektedir.

Bu kapsamda, 12 Ekim 2017 tarihinde tüm üyelerimize aidat borcu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Tebligata rağmen aidat borcunu ödemeyen üyelerimiz25.01.2018 tarihli 242 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla askıya alınmıştır.

01 Nisan 2018 Pazar günü yapılacak Odamız Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri için geçici seçmen listeleri 13-14-15 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, bu tarihe kadar aidat borcunu ödeyen üyelerimiz Kuşadası İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 2018/18 Nolu kararı gereğince yeniden seçmen listelerine dahil edilmiştir.

KAMUOYUNA DUYURULUR.