KİMLİK BİLDİRİM KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN DİKKATİNE

Sayfalar

KİMLİK BİLDİRİM KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN DİKKATİNE

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

31.10.2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılarak 22.11.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun 2.maddesinde sayılan “Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu ileticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı herkesin kimlik ve geliş-ayrılış kayıtlarını, bilgisayarda günü gününe tutmak genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Kimlik bildirim Sistemine kayıt olmayan, sisteme kayıt olup veri göndermeyen, eksik veya gerçeğe aykırı veri gönderdiği tespit edilen tesislere 1777 Sayılı Kimlik Bildirme

Kanununun Ek 1 maddesine muhalefetten işlem yapılacaktır.

2. Maddede belirtilen konaklamaların genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara, mülki idare amirlerince 2017 yılı için on bin üç yüz seksen üç Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beş bin yüz doksan bir Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüş ve bu fillerin tekrarı halinde işletmelerin ruhsatları iptal edilecektir.

Tesisler kayıt yapıldıktan sonra, Kimlik Bildirme Sisteminin yanı sıra Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesinden veri göndermeye devam edecektir. Yeni faaliyete geçen kimlik Bildirim Sistemi tüm kayıtlar yapıldıktan sonra ve sistem sorunsuz çalıştıktan sonra eski (GİYKİMBİL) programı pasif hale getirilecek olup, ayrıca bilgi verilecektir.

Yeni Sistem İÇİN,

1-Sabit IP Numarası

2-Geçerli E-Posta Adresi

3-10 Haneli Adres Kodu (http://adreskodu.dask.gov.tr adresinden adres kodu öğrenilebilir)

Tesis Sorumlu İşleticilerinin yapması gerekenler ve ilgili evraklar ekte sunulmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.