IRAK’TA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA

Sayfalar

IRAK’TA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFELERİ HAKKINDA

TOBB’dan Odamıza gelen ve ekte bir örneği yer alan ilgi yazıda, Irak Bakanlar Kurulu’nun ülkeye ithalatı gerçekleştirilen ürünlere uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin kararı ile ilgili Bağdat Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili yazı ve bilgi notu için tıklayınız.