Yayınlanma Tarihi: 26 Ocak 2023
TİCARET ODASI’NDA MÜŞTERİ İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Kuşadası Ticaret Odası’nın eğitimlerine “Mutlu Müşteri- Müşteri İle İletişim” konulu eğitim ile devam edildi.

Müşteri ilişkilerinde ve mutlu müşteri yaratmada deneyimin öneminin vurgulandığı eğitim, People First HR Consulting Eğitmenlerinden Ebru Tunç tarafından verildi.

MUTLU MÜŞTERİ MUTLU ÇALIŞANLARDAN GEÇİYOR

Her tüketicinin müşteri, her müşterinin tüketici olmadığı ve tüketici ve müşteri kavramlarının arasındaki farkın anlatıldığı eğitimde katılımcılara; iletişimi etkileyen unsurlar, beden dilinin önemi, sorunsuz müşteri deneyimi için kullanılması ve kullanılmaması gereken kelimeler, davranış analizi, müşteri memnuniyeti nasıl yaratılmalı gibi pek çok konuda bilgile verildi ve çeşitli insan gruplarına dair davranış modelleri ve bu gruplara göre nasıl davranılması gerektiği örneklemelerle anlatıldı.

Tam gün süren eğitim “mutlu müşterinin mutlu çalışanlardan geçtiği” vurgusuyla sona erdi.