FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayfalar

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya istinaden Odamıza TOBB tarafından iletilen yazıda; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe tüketicilere mal veya hizmet sunan üyelerimize yönelik hayata geçirilen mevzuat değişikliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Bahse konu yazıya ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK