MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN SATICILARCA İPTALİ HAKKINDA

Sayfalar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN SATICILARCA İPTALİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce Birliğimize iletilen yazıda;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun "Mesafeli sözleşmeler" başlıklı 48 inci maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarında ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin "Sözleşmenin ifası ve teslimat" başlıklı 16 ncı maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan hükümler gereğince satıcının basiretli bir tacir gibi davranarak mesafeli sözleşme yöntemiyle tüketiciden sipariş aldığı malı süresi içerisinde teslim etmesinin zorunlu kılındığı; malın stokta kalmadığı/temin edilemediği gerekçe gösterilerek mesafeli sözleşmenin iptal edilmesinin ise mevzuata aykırı bir işlem ve uygulama olarak belirlendiği;

bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde söz konusu mevzuat hükümlerine aykırı işlem tesis edildiğinin tespiti durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca öngörülen idari yaptırımların uygulanmakta olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili yazı için tıklayınız