FUAR DESTEKLERİ ÜST LİMİTLERİ HAKKINDA

Sayfalar

FUAR DESTEKLERİ ÜST LİMİTLERİ HAKKINDA

Ticaret Bakanlığı’nın 06.01.2023 tarihli, 81690590 sayılı Destek Üst Limitleri konulu ilgili yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda;

İhracatçıların yurt dışındaki fuarlara stant ile katılımları ve yurt dışı fuar organizasyonlarının tanıtımına yönelik yetkilendirilmiş yurt dışı fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak sağlanacak desteklere ilişkin üst limitlerin düzenlediği “5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar”ının 30’uncu maddesinde yer alan “Bu karar kapsamındaki destek üst limtleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-Üfe) /2 oranında güncellenir.” Hükmüne istinaden güncellenen destek üst limitlerine https://ticaret.gov.tr/data/5c500e9e13b87628e000a0d0/2023%20Destek%20%C3%9Cst%20Limitleri.pdf adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.