TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ

Sayfalar

TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda; dijital tüketicinin korunması politikasının bir parçası olarak tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda rehberlik edecek olan "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz"un, Reklam Kurulu'nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildiği belirtilerek, https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/tuketici-degerlendirmeleri-hakkinda-kilavuz-yayimlandi adresli internet sitesinden anılan Kılavuza ulaşılabildiği bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

Kılavuz için tıklayınız.