KGF İNŞAAT HİZMETLERİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

Sayfalar

KGF İNŞAAT HİZMETLERİ FİNANSMAN DESTEK PAKETİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda;

üyelerden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlandığı bilgisi verilmiştir.

Destek paketi kapsamında;

- KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 Milyon TL,

- KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon TL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

İlgili yazıda; kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 olarak gerçekleştirileceği, yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düsen arsa bölümünün veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerektiği, satış yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacağı, inşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabileceği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazı ve bilgi notu için tıklayınız.

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/i-nsaat-hi-zmetleri-fi-nansman-destek-paketi