DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Sayfalar

DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) deprem felaketi sebebiyle alınacak tedbirleri bildirdiği ilgi yazıda, 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00'dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilen illerde merkezi yer alan veya bu illerde genel kurul toplantısını yapacak olan anonim ve limited şirketlerin toplantıya çağırılan genel kurullarının, şirketlerin temsile yetkili yönetim organı üyelerinin istemi üzerine iptal edilmesinin imkân dâhilinde olduğu belirtilerek, bu kapsamdaki ilan taleplerinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

İlgi yazı için tıklayınız.