IPARD III 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Sayfalar

IPARD III 1. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Mart 2024 tarihinde IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirlerinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) Tedbiri Kapsamında; 103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, 103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, 103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, 103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına, 103-6 Yumurtanın İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik yatırımlara P-70 oranında hibe desteği verilecektir. Başvurular 05.04.2024 tarihi saat 09:00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00'da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09.05.2024 saat 18:00'dir.

İlan için tıklayınız.