KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Sayfalar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklikler 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) girişimleri sonucunda yapılan değişikliklerden sektörümüzü ilgilendiren en önemli değişiklik yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemine veri gönderme zorunluluğunun;

*C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

*C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/ 2024 tarihine kadar ertelenmiş olmasıdır.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin değişiklik tablosu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Değişiklik Tablosu için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M6-2.htm