TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ŞİRKET KURULUŞLARINDA ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN, ŞAHIS KURULUŞLARINDA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI

Sayfalar

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ŞİRKET KURULUŞLARINDA ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN, ŞAHIS KURULUŞLARINDA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI

09/ AĞUSTOS 2016 TARİH VE 29796 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 67. MAD. VE 06/12/2016 TARİHİNDE YAYINLANAN TEBLİĞE GÖRE;

-ŞİRKET KURULUŞLARINDA ANA SÖZLEŞMELERİN ONAYLANMASI

- Şirket ortakları arasında;

a)Yabancı uyruklu kişinin olması,

b)Okuryazar olmaması, Türkçe bilmemesi, konuşma, işitme, görme engelli olması halinde

sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.

-YETKİLİLERİN İMZA TESCİL TALEPNAMELERİNİN ONAYLANMASI

-ŞAHIS KURULUŞLARINDA TİCARİ UNVAN VE İMZA TESCİL TALEPNAMESİNİN ONAYLANMASI

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 140 TL İŞLEM ÜCRETİ KARŞIĞINDA YAPILABİLECEKTİR.