FAZLA MESAİ PROGRAMI-PİLOT UYGULAMAYA GEÇİŞ HAKKINDA

Sayfalar

FAZLA MESAİ PROGRAMI-PİLOT UYGULAMAYA GEÇİŞ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 07.12.2021 tarihli yazı ilgili yazısına istinaden, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistem, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nde pilot olarak devreye alındığı bilgisi verilmektedir.

Gelinen aşamada;

1- Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2- Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmeler yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınması öngörülmektedir.

Yükümlü ve memurlara yönelik rehberler, global hesap işlemlerini de kapsayacak şekilde güncellenmiş olup kullanıcı profiline göre, "Fazla Mesai" modülünde yer alan "Yardım" menüsüne konulacaktır.

İlgili üyelerimize duyurulur.