T.C. KAMU İHALE KURUMU DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ/SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU HK.

Sayfalar

T.C. KAMU İHALE KURUMU DÜZENLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI VERGİ/SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU HK.

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen “Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu Hakkında” konulu yazıda;

Kamu İhale Kurumu'nun: "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup prim/vergi borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak kabul edilmeyecektir." sonuç bağlamlı yazısı ekte yer almaktadır. Denilmektedir.

İlgili yazı için tıklayınız.